Feeds:
Postitused
Kommentaarid

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

up_laulo_valimino_plakat

Uma Pido laulukava valib välja rahvas

Selle aasta veebruari- ja märtsikuus saab iga huviline osaleda võrukeelse laulu- ja rahvapeo laulukava koostamisel, sest viiendal Uma Pidol hakatakse laulma rahva valitud laule. Laulud valitakse välja varasema nelja Uma Pido laulude hulgast kooriliikide kaupa, valida saab Internetis aadressil http://www.umapido.ee. Viies Uma pido tuleb 2. juunil 2018 Võrus Kubija laululaval.

Järgmine Uma Pido tuleb eelnevatest veidi pidulikum, sest koos võrukeste peo väikese juubeliga tähistatakse ka suurt Eesti Vabariigi juubelit – viies Uma Pido on kingitus 100-aastasele Eestile.

«Üts õigõ Võromaa juubõl tähendäs laulu, tandsu ja nalla. Tuud piät ka viiendäl Uma Pidol saama! Kõrraldaja’ tahtva’, et laulõtava’ laulu’ olõssi õkva nuu’, midä pidolisõ’ kõgõ inämb uutva’,» ütleb peo korraldaja Triinu Laan.

Laulude valimiseks on valminud küsitlusleht, mille leiab aadressilt www.umapido.ee. Küsitlusleht on avatud kaks kuud. «Valli’ saa veebruarin ja märdsin 2017. Saada’ uma helü Umalõ Pidolõ!» kutsub Triinu Laan huvilisi üles laule valima.

Et laulude valimine oleks lõbusam, loositakse valijate vahel välja ka auhindu. Ülevaateid laulude valimistel toimuvast antakse Uma Pido facebooki lehel www.facebook.com/UmaPido-278039651663/.

Advertisements

Read Full Post »

Muusikapäeval Varbuse Muusikamõisas toimunud Uma Pido DVD esitlus ja uhke Ummamuudu ja Metsatöllu kontsert koos Uma Pido lauludega piltidel (autor Vaido Otsar): https://goo.gl/photos/9gvbcRXDZuTiniYF9

Esitlusel vaadati lõike DVDlt, kuulati esinakanu filmikriitigu Pulga Jaani arvamust DVD kohta (tema oli tõesti see, kes seda kõige esimesena vaadata sai), lauldi Meelika Hainsoo ja Lauri Õunapuu eestvõttel ning üllatusesinejatena astusid üles Võru Gümnaasiumi noored bändinimega “Põhja-Läti” ning esitasid võrukeelse tõlkeversiooni laulust “Meil on aega veel”.

Kontserdist rääkis ka muusikapäeva Aktuaalne Kaamera, vt lõiku, mis algab 11:17: http://etv.err.ee/v/f14a1162-e08a-4ef4-bd72-1e25a9af52b7 – Varbuse kontserdi osa on täpsemalt kell 14:05

Aitäh tulijatele! Varbusel oli mõnusa vaimu ja hea muusikaga muusikapäev!

Read Full Post »

up-dvd_m1

Read Full Post »

Neläs võrokeeline laulupido Uma Pido (28. mai 2016, Põlva) ots lavastajat! Kae lähembält: http://www.umapido.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=51

Taad teedüst om lakja saadõt lavastajidõ liidu listi kaudu ja ka pido toimkunna puult nimetedü lavastajilõ, a ku tiiäti kedägi, kinkalõ taa teedüs huvvi pakk, saatkõ edesi!

Read Full Post »

2. mail andsid Võru maakonna sega- ja konnakoorid III Uma Pido

egakooride koondproov Võrus 2. mail // Segäkuurõ kuundpruuv Võrol 2. mail

Segakooride koondproov Võrus 2. mail // Segäkuurõ kuundpruuv Võrol 2. mail

koondproovidele avalöögi. Koore oli tulnud ka Valga maakonnast. Kokku harjutas III Uma Pido sega- ja ühendkooride laule ning rahvalaule üle 300 koorilaulja. Dirigeerisid  Silja Otsar, Saidi Tammeorg, Erja Arop, Piret Rips-Laul ja Kalev Lindal, rahvalaule võttis eest Urmas Kalla.

Lavastaja Tarmo Tagametsa ja Silja Otsari suunamisel õppisid koorid tänavuse peo lõpulugu „Pikse palvõ“, mis ei ole harjumuspärane koorilaul, vaid sõnaline lausumine ehk loitsuline palve piksele. Johann Gutslaffi ja Ain Kaalepi sõnade järgi seatud palvega palutakse pikse kaitset saagile, aga sümboolselt on sellel hoopis sügavam tähendus, nagu ütleb III Uma Pido projektijuht Ursula Zimmermann. „Kohati sosistav, kohati kriiskav lausumine ei ole pikse kui hävitava jõu kohale manamine. Selle palvega soovitakse edasi anda mõtet, et me kõik, kes me tahame säilitada oma keelt, kultuuri ja meelelaadi, peame olema julged ja et me oleksime kaitstud.“

III Uma Pido peadirigent Silja Otsar kiitis koorijuhte tehtud tubli töö eest. „Enamik laule on juba kenasti peoküpsed ja 1. juunil tõotab tulla võimas ja ilus pidu,“ on  Otsar veendunud.

——————————

2. mail oll´ edimäne III Uma Pido kuundpruuv: laulõ har´otiva’ Võro maakunna segä- ja kunnakoori’, kuurõ oll´ tulnu ka Valga maakunnast. Kokko har´ot´ III Uma Pido segä- ja ütiskuurõ laulõ ja rahvalaulõ päält 300 koorilaulja. Juhativa’ Silja Otsar, Saidi Tammeorg, Erja Arop, Piret Rips-Laul ja Kalev Lindal, rahvalaulõ võtt´ iist Urmas Kalla.

Pido lavalõsäädjä Tarmo Tagametsa ja Silja Otsari näütämise perrä opsõva’ koori’ ka timahavadsõ pido lõpuluku „Pikse palvõ’“, miä olõ-i sukugi koorilaul harinu mõttõn, a hoobis ütlemise, sõnomisõga üteld palvõ piksele. Johann Gutslaffi ja Ain Kaalepi sõnnu perrä säet palvõga pallõldas pikse kaitsõt saagilõ, a sümboolsõlt om taal hoobis süvemb tähendüs. III Uma Pido projektijuht Ursula Zimmermann kõnõlõs: „Paiguldõ sosistadõn, paiguldõ rüüken üteld sõnominõ olõ-i pikse häötämä kutsminõ. Seo palvõga andas hoobis edesi suuvi, et mi kõik, kiä mi taha hoita umma kiilt, kultuuri ja miilt, piämi olõma julgõ’ ja tahami olla’ kaitstu.“

III Uma Pido päädirigent Silja Otsar kitt´ koorijuhtõ hää tüü iist. „Inämbüs laulõ omma’ jo kinäste pidol laulmisõs küdse’ ja 1. juunil tulõ kimmähe võimas ja illos pido,“ om Otsar kimmäs.

Read Full Post »

Kõik lauljad-mehed on 28. aprillil oodatud Vana-Koiola rahvamajja, kus algusega

Uma Pido 2010 mehed ja naised laulmas. Pilt: Dmitri Kotjuh www.kotjuh.com

Uma Pido 2010 mehed ja naised laulmas. Pilt: Dmitri Kotjuh http://www.kotjuh.com

kell 14.00 harjutatakse III Uma Pido laule. Ka kõik mehed metsast, kes veel laulmist kaaluvad, palutakse lahkelt kohale.
Lähem teedüs/lisainfo: Andres Määr 52 84859. Pidu on juba ukse ees!

Read Full Post »

15. veebruaril toimus Võru Instituudis pidulik võrokõisi lipu tseremoonia, kus tänati lipukonkursil osalenuid ja jagati kohalikele omavalitsustele lippe nii lauale kui masti tõmbamiseks. Koosviibimise laulsid sisse Silja Otsari saatmisel Parksepa kooli segakoori noored tänavuse Uma Pido lauluga „Määne om seo maa“. Sõna sai ka III Uma Pido lavastaja Tarmo Tagamets, kes rääkis lipu

Võrokeste lipp

Võrokeste lipp

avalikust sisseõnnistamist suurema rahvahulga ees 1. juunil Uma Pido pääkontserdi ajal.
Võrokeste lipuks sai rahvahääletusel rohelisel taustal valge kaheksakand – roheline on Võromaa metsade värv ja valge võrokese hingepuhtus, iidse kaitsemärgi kaheksakanna iga valge tahk sümboliseerib ühte vana Võromaa kaheksast kihelkonnast.

__________________

Parksepa segakoor võrokõisi lipu pidulikult tseremoonial. Lauldakse „Määne om seo maa“. Pilt: Ülle Harju

Parksepa segakoor võrokõisi lipu pidulikult tseremoonial. Lauldakse „Määne om seo maa“. Pilt: Ülle Harju

15. veebruaril oll´ Võro Instituudin pidolik võrokõisi lipu tseremoonia, kon kingiti vahtsõnõ võrokõisi lipp kõigilõ Vana Võromaa umavalitsuisile ja tennäti kõiki lipukonkursist osavõtnu inemiisi. Pido laulsõva sisse Otsari Silja saatmisõl Parksepä kooli segäkoori noorõ timahavvadsõ Uma Pido lauluga „Määne om seo maa“. Sõnna sai ka III Uma Pido püüne pääle säädjä Tagamõtsa Tarmo, kiä kõnõl´ lipu avaligust pühitsemisest suurõmba rahva iin 1. juunil Uma Pido pääkontsõrdi aigu.
Võrokõisi lipus sai rahvahääletüsel valgõ katsaharo kuusõmõtsavärmi rohilidsõ põh´a pääl. Rohilinõ om võromaa mõtsu värm ja valgõ võrokõsõ puhas heng. Vana kaitsõmärgi egä valgõ haro tähendäs ütte vana Võromaa katsast kihlkunnast.

Read Full Post »

Older Posts »